Betingelser

Avtalen om leveranse av PC er inngått mellom Trøndelag fylkeskommune og Elkjøp.

Datamaskinen er finansiert slik at gratisprinsippet for opplæring i videregående skole overholdes, jf. opplæringslovens § 3-1 og forskrift til opplæringsloven, § 19-6.Datamaskinen vil dekke dine behov i det daglige skolearbeidet. 

Hvem kan benytte ordningen?

Elever som skal begynne i Vg1 ved en offentlig videregående skole og deltagere i voksenopplæringen i Trøndelag som ikke tidligere har kjøpt elev-pc av fylkeskommunen. Foresatte/elev kan bare bestille én maskin til elev gjennom fylkeskommunens avtaler.

Prisene er subsidiert av Trøndelag fylkeskommune, og fylkeskommunen kontrollerer bestillingene. Dersom du ikke begynner i offentlig videregående opplæring, eller bestiller flere datamaskiner, vil fylkeskommunen sende deg faktura på enten subsidiebeløpet eller den faktisk pris for datamaskinen.

Dersom du  ved bestillingstidspunktet ikke oppfyller vilkårene, vil bestillingen bli avvist.

Fylkeskommunen subsidierer kun datamaskiner som kjøpes gjennom våre innkjøpsavtaler. Dersom du kjøper PC eller Mac gjennom en vanlig forhandler, gir vi ikke støtte til dette. Alle elever kan søke utstyrsstipend fra Lånekassen.

BESTILLING:

Etter fullført bestilling vil ordre sendes til Trøndelag fylkeskommune for godkjenning. Bestillingen blir effektuert så fort den er godkjent av fylkeskommunen, og du vil motta en ordrebekreftelse på e-postadressen du registrerte. Om din ordre blir avvist av fylkeskommunen, vil du motta en epost med en forklaring på hvorfor.

VIKTIG: For at fylkeskommunen skal kunne godkjenne bestillingen så raskt som mulig ber vi om at du oppgir i bestillingsprosessen samme personalia (Fornavn, mellomnavn og etternavn samt fødselsdato) som det du oppga når du søkte om studieplass i Trøndelag fylkeskommune.

PRIS OG BETALING:

Prisen på PC i bestillingsportalen er pris etter at fylkeskommunens subsidiebeløp er trukket fra. Ved betaling tilsvarende tre ganger utstyrsstipend vil oppgitt pris være totalpris for PC. 

Tilbehørskostnader kommer i tillegg dersom du velger dette. Ordresum og tilbehørkostnader framkommer før du bekrefter ordren, og på ordrebekreftelsen du mottar på e-post.

Delbetaling

Ved delbetaling vil oppgitt pris tilsvare første års avdrag av totalt tre. Hvert avdrag tilsvarer minste stipendsats for utstyrsstipend for hvert av de tre skoleårene. Foresatte eller elev over 18 år forplikter seg til å betale to avdrag de påfølgende årene, uavhengig av om elev fortsetter ved en av Trøndelag sine offentlige videregående skoler.

Faktura sendes ut i løpet av september med 30 dagers betalingsfrist. Ved manglende betaling etter én betalingspåminnelse/inkassovarsel sendes inkassokrav.

Deltagere i voksenopplæringen har ikke anledning til delbetaling.

 

LEVERANSER:

Det er opp til 3 virkedager leveringstid på bestillinger som er godkjent av fylkeskommunen som skal sendes med Posten og til nærmeste postkontor. Elkjøp vil informere deg når pakke er klar til uthenting på nærmeste postkontor. Elkjøp vil kreve at du dekker returkostnadene dersom du ikke henter pakken på postkontoret. Å unnlate å hente pakken er ikke det samme som å benytte seg av angreretten. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, må du hente ut pakken, fylle ut angrerettskjemaet og returnere pakken til adressen som er oppgitt på skjemaet. Du har også mulighet til å levere inn maskinen på en av våre utvalgte Elkjøp-butikker.

Dersom du velger å hente ditt produkt på en av våre utvalgte Elkjøp-butikker, så er det opp til 2 virkedager leveringstid fra bestillingsdato. Elkjøp vil informere deg når produktet er klart til uthenting.

Du kan velge å hente PC-en i disse Elkjøp-butikkene:

- Elkjøp Megastore Lade

- Elkjøp Stormarked Tiller

Skal du ha PC til skolestart må du bestille innen følgende datoer:

Levert til nærmeste postkontor: 10. august 2021

Hentes i utvalgte Elkjøp-butikker:10. august 2021

DINE RETTIGHETER:

Kjøpet omfattes av forbrukerkjøpsloven som blant annet gir deg 5 års reklamasjonsrett. Hvis du oppdager feil eller mangel på produktet, må du informere Elkjøp innen rimelig tid, ellers kan retten til reklamasjon bortfalle.  

DEAD ON ARRIVAL (DOA):

Hvis du mottar en PC som ikke fungerer, så har du en utvidet garanti i 7 dager fra datoen du mottok PC-en. Det er derfor viktig at du skrur på PC-en med gang du mottar den slik at evt feil blir oppdaget. Hvis PC-en ikke fungerer er det viktig at du melder inn dette med en gang. Se "Service & Support" for hvordan du registrerer en service.

GARANTI:

Det er 3 års på stedet garanti på PC-er bestilt gjennom avtalen med Trøndelag fylkeskommune. Dette vil si at du kan enten levere inn PC på skolens IT-avdeling eller levere inn PC på våre utvalgte Elkjøp-butikker ved garantihenvendelser. 

GARANTIENS OMFANG:

Produktgarantien gjelder fabrikasjonsfeil som oppstår under garantiperioden. Produsentens garantivilkår gjelder. Produktgarantien gjelder ikke feil som oppstår ved at du selv har endret på produktets funksjon eller utseende, f.eks. ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av produktet uten skriftlig godkjennelse fra Elkjøp. Du blir belastet for kostnader relatert til feilsøking dersom det viser seg at feilen er oppstått som følge av feil håndtering eller feil innstillinger.

REKLAMASJON:

Hvis du oppdager feil eller mangel på produktet, må du innen rimelig tid etter at feilen/mangelen er oppdaget, informere Elkjøp om reklamasjonen. Reklamasjon må senest skje fem år etter at produktet er kjøpt. Hvis du ikke reklamerer i tide, taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

RETURRETT:

Du har angrerett etter angrerettloven. Det innebærer at du kan angre kjøpet innen 30 dager etter at du har mottatt PC-en. For å ha rett til å angre kjøpet, kan du kun bruke PC-en i den utstrekning som kreves for å bedømme om du er fornøyd med den, normalt er dette én gang. PC-en skal returneres komplett, inkl. tilbehør som bruksanvisning, batterier m.m. Du har ansvar for transporten tilbake til Elkjøp.

Dersom du ønsker å returnere PC-en, må du fylle ut angrerettskjemaet som du fikk på e-post sammen med ordrebekreftelsen. Skjemaet skal følge PC-en når du returnerer den. Du kan enten levere PC-en i en av de to Elkjøp-butikkene, eller sende den til adressen som er oppgitt på angrerettskjemaet. Du må selv dekke returkostnadene.

UHELLSFORSIKRING:

Årets elev-PC modeller (2021-2022) inkluderer følgende forsikring:

- Uhellsforsikring 3 år - Denne dekker ubegrenset skadetilfeller i hele forsikringsperioden som er på 3 år. Ingen egenandel ved skade.

Dersom det ikke går å reparere ditt produkt, så erstatter vi deg med et nytt tilsvarende produkt. Ved erstatning av produkt så utgår uhellsforsikringen. Det vil være mulig å kjøpe ny forsikring på nytt produkt.   

Dersom du ønsker å benytte uhellsforsikringen, må du ta bilde av skaden og fylle inn det elektroniske serviceskjema på siden Service & Support. Elkjøp vil kontakte deg for videre informasjon.

Les mer om forsikringen i forsikringsvilkårene under punkt 6.3-C Ulykkesskadebeskyttelse ("USB")

 

KREDITTKORTBETALING:

Elkjøp tilbyr betaling via VISA eller Mastercard. Du fyller inn kortnummer, kortets utløpsdato og CVC kode i betalingsvinduet. Du vil også bli bedt om å identifisere deg med 3DSequre, for din og vår sikkerhet. Ved bestilling i portalen blir korttransaksjonen autorisert, og avtalt beløp blir reservert på din konto/kort. Hvis kortutsteder ikke godkjenner betalingen vil bestillingen avbrytes, og du vil få muligheten til å prøve å gjennomføre betalingen på nytt. Nye transaksjoner som har gyldig autorisasjon blir sendt til Fylkeskommunen for godkjenning. Når bestilling er godkjent av Fylkeskommunen blir beløpet trukket fra kontoen/kortet. Levering av varen skjer i henhold til avsnittet ”Leveranser” over.

All betalingsinformasjon håndteres av PayEx som er autorisert PSP (Payment Service Provider). Alle transaksjoner prosesseres med SSL (Secure Sockets Layer) i kryptert form, for å tilby et høyt sikkerhetsnivå for kunden. PayEx er også sertifisert i overensstemmelse med de internasjonale sikkerhetsstandardene PCI DSS.  

PERSONOPPLYSNINGER:

Når du legger inn din bestilling hos oss, oppgir du personopplysninger som navn, adresse og fødselsdato. I forbindelse med din registrering og bestilling godkjenner du at vi lagrer og bruker opplysningene for å kunne fullføre handelen med deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via telefon og e-post for å kunne gi deg den servicen du forventer av oss. Opplysningene slettes når dine rettigheter etter forbrukerkjøpsloven utløper, dvs. fem år etter at du kjøpte PC-en. 

Elkjøp deler aldri dine personopplysninger med en tredjepart. I følge loven om personopplysning har du rett til å få tilgang til informasjonen vi har registrert om deg. Om disse er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at informasjonen slettes.