Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2021/2022

Trøndelag fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-pc til elever som begynner i VG1 i de offentlige videregående skolene og deltagere i voksenopplæringen i Trøndelag. Du har kun mulighet til å bestille én maskin gjennom fylkeskommunenes avtale.

Les her for betingelser for hvem som kan bestille


I denne portalen vil du finne nødvendig informasjon rundt bestilling, levering, service og support.

Prisene er subsidiert av Trøndelag fylkeskommune, og fylkekommunen vil kontrollere alle innkommende bestillinger. Dersom du ikke begynner i offentlig videregående skole, eller bestiller flere maskiner, vil fylkeskommunen sende deg en faktura på subsidiebeløpet.

Bestillingsfrister

Bestillingsstart for skoleåret 2021/2022 er 01. juli 2021


For å få maskin levert til skolestart, 16. august 2021, må du bestille senest innen følgende datoer:

Levert til nærmeste postkontor: 10. august 2021

Hentes i utvalgte Elkjøp butikker: 10. august 2021

Det må påberegnes en leveringstid på opptil 2 uker ved bestilling etter fristen.

Portalen var åpen for bestilling ut 31. oktober 2021, og er nå stengt.

For mer informasjon kan du klikke på menyknappene over.