Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2020/2021

Trøndelag fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-pc til elever som begynner i VG1 i de offentlige videregående skolene og deltagere i voksenopplæringen i Trøndelag. Du har kun mulighet til å bestille én maskin gjennom fylkeskommunenes avtale.

Les her for betingelser for hvem som kan bestille


I denne portalen vil du finne nødvendig informasjon rundt bestilling, levering, service og support.

Prisene er subsidiert av Trøndelag fylkeskommune, og fylkekommunen vil kontrollere alle innkommende bestillinger. Dersom du ikke begynner i offentlig videregående skole, eller bestiller flere maskiner, vil fylkeskommunen sende deg en faktura på subsidiebeløpet.

Bestillingsfrister

Bestillingsstart for skoleåret 2020/2021 er 01. juli 2020


For å få maskin levert til skolestart, 17 august 2020, må du bestille senest innen følgende datoer:

Levert til nærmeste postkontor:             12. august 2020

Hentes i utvalgte Elkjøp butikker:           12. august 2020

 

Det må påberegnes en leveringstid på opptil 2 uker ved bestilling etter fristen.

Portalen er åpen for bestilling ut 31. oktober 2020

For mer informasjon kan du klikke på menyknappene over.