Kjøpsvilkår

Jeg bekrefter at jeg:

  • skal begynne/går på en offentlig videregående skole eller voksenopplæring i Trøndelag skoleåret 2020/2021
  • ikke tidligere har bestilt datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning
  • ikke tidligere har inngått leieavtale om bruk av elev-pc med Trøndelag fylkeskommune
  • er innforstått med at opplysningene jeg har gitt i portalen vil brukes i behandlingen av bestillingen, herunder fylkeskommunens kontroll av bestilling og fakturering

Jeg er innforstått med at jeg må tilbakebetale subsidiebeløpet dersom jeg:

  • ikke begynner på en offentlig videregående skole i Trøndelag
  • bestiller mer enn én datamaskin
  • ikke oppfyller vilkårene for øvrig