Kjøpsvilkår

Jeg bekrefter at jeg:

  • skal begynne/går på en offentlig videregående skole eller voksenopplæring i Trøndelag skoleåret 2020/2021
  • ikke tidligere har bestilt datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning
  • ikke tidligere har inngått leieavtale om bruk av elev-pc med Trøndelag fylkeskommune
  • er innforstått med at opplysningene jeg har gitt i portalen vil brukes i behandlingen av bestillingen, herunder fylkeskommunens kontroll av bestilling og fakturerin
  • er innforstått med at jeg er forpliktet til å betale ytterligere beløp (tilsvarende den til enhver tid gjeldende sats for minste utstyrsstipend) høsten 2022 og 2023 til fylkeskommunen dersom delbetaling er valgt.  

Jeg er innforstått med at jeg må tilbakebetale subsidiebeløpet dersom jeg:

  • ikke begynner på en offentlig videregående skole i Trøndelag
  • bestiller mer enn én datamaskin
  • ikke oppfyller vilkårene for øvrig